Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Cos, carn i rostre

Anàlisi de la corporeitat humana


En virtut de la unitat existencial de la persona humana passa que tal unitat substancial humana explica tant les funcions biològiques com les capacitats superiors. L'acció més adequada a la naturalesa humana consisteix a donar-se els fins i escollir els mitjans. En els éssers humans, no tot està programat, però els seus objectius requereixen elecció i aprenentatge. Això es pot dir tant dels objectius racionals com dels més fonamentals. Vam decidir la nostra professió o les nostres creences, però també decidim parlar o menjar.

En la persona humana el pensament és tan radical com ho és la mateixa biologia, ja que fins i tot satisfer l'instint requereix la intervenció de la raó. Les funcions de la corporeïtat humana no sorgeixen únicament de la seva estructura biològica, sinó sobretot del fet de ser un element constitutiu d'aquesta realitat unitària i substantiva que és la persona humana. Per aquesta raó, podem distingir entre cos i organisme.

L'organisme és el suport biològic de la persona, però la corporeïtat humana és molt més. La corporeïtat humana és alhora presència, rostre i carn. El cos és soma quant manera de fer-se present en el món. L'ésser humà és un habitant del món i amb la seva activitat modifica el seu entorn per poder sobreviure. A diferència dels animals, no s'ajusta a l'ambient, sinó que adapta l'ambient a les seves necessitats. Per això devasta boscos, construeix carreteres, instal•la llums i telèfon.

La persona no passa pel món, sinó que encara hi és l'habita. Habitar significa estar en un lloc posseint, tenint. L'únic habitant del món és la persona humana, perquè el fet d'habitar un lloc implica modificar l'ambient. Parlem del "món humà" o de "el meu món" o "el seu" món per indicar l'embolic de relacions que les coses tenen amb nosaltres. Podem canviar l'entorn físic, transformant-lo en un "lloc" de relacions humanes, de manera que seria més correcte dir que el món existeix en la persona i no tant ella existeix en un món objectiu. El dret de propietat, la llibertat de residència o de la circulació, la distribució dels béns de l'economia, la cultura com a conjunt de manifestacions humanes o l'ordre polític són realitats íntimament relacionades amb la condició de la persona humana com a habitant del món.

La casa és el conjunt de tots els instruments; és el lloc on hi ha un garatge, armaris, biblioteca, etc. Però aquestes eines no les considerem de forma aïllada, sinó que formen un plexe de referència, un lloc humà. La casa és més que l'habitatge en les seves dimensions físiques. La casa és l'habitació pròpia; és el lloc dels nostres orígens, és el país on hem crescut. "Tornar a casa" significa molt més que tornar a un lloc geogràfic. La casa forma part de la nostra intimitat. És el lloc propi dels nostres records, de les confidències i de l'amistat. A casa ens sentim bé perquè tot ens és familiar. La casa és el lloc de la intimitat familiar, de la identitat original de la pròpia família. La casa és també el lloc en el qual resideixen els éssers estimats o febles, els nens i els ancians. En aquest sentit, tota persona ha de tenir una llar.
El cos és, a més, cara és a dir, instrument de relacions intersubjectives, de manera que riure, plorar o acariciar són accions que ens fan interlocutors d'un món humà. Finalment, el cos és també carn, és a dir, poder de transformació del món i element de limitació pròpia, ja que el cos fa possible el fet que l'home tingui coses. El treball humà i el progrés de la tècnica com a activitat de domini i apropiació de l'ambient no són més que una extensió de la funció corporal pel qual la persona està en el món. La part essencial de qualsevol instrument és la seva funció.

Una eina és "una cosa que es fa servir per a", com el martell serveix per clavar claus, però l'eina també té una referència intrínseca en relació amb aquell que la posseeix, com el guant és per a la mà o les ulleres són per als ulls. El cos pot atribuir coses com ara sabates, guants, ulleres. I el caràcter indeterminat, no especialitzat del cos és el que ens permet aquesta assignació. Si tinguéssim ungles, bec i plomes en comptes de les mans, la boca o pell, no ens vestiríem o no usaríem guants o ulleres. Tenim corporalment coses perquè el nostre cos està morfològicament preparat. La cosa posseïda és mesurada pel cos que al seu torn és la mesura de les coses que la persona posseeix. Per aquesta raó, les coses han de tenir una mida humana, han de ser proporcionals al nostre cos. L'aparició d'eines és una manifestació de la conducta intel•ligent.


Sovint es diu que alguns animals, amb intel·ligència pràctica desenvolupada, són capaços de construir-eines per a accions concretes. La diferència rau en el fet que una llança no serveix per caçar aquest búfal, sinó qualsevol búfal. Només a les llars humanes hi ha una caixa d'eines. L'ésser arriba al cos a través de l'ànima; el cos està destinat a servir, des d'un punt de vista biològic i funcional, a la racionalitat, i per aquesta raó no està especialitzat. És un sistema en què tots els elements estan funcionalment relacionats entre si per dur a terme les tasques que no són orgàniques. Tota la seva estructura, des del bipedisme fins a la posició lliure de les mans, passant per la posició erecta o la posició frontal dels ulls, i el peculiar procés de desenvolupament del cervell, implica una innovació radical del procés evolutiu.

Les mans humanes són una eina no específica, és a dir, són un instrument d'instruments i de llenguatges. La mà de l'home no és tan resistent com una peülla o tan fort com una arpa, perquè no està feta exclusivament per córrer o agafar alguna cosa. No té una funció biològica específica, ja que ha de romandre completament oberta a múltiples significats i llenguatges humans; amb ella podem expressar amistat, tendresa, agressió o por. El mateix succeeix amb la veu humana. La veu és alguna cosa més que un simple so, és un so articulat que requereix òrgans especials, que permeten proporcionar al so un significat simbòlic o convencional. El cos humà té un peculiar caràcter personal, de manera que mentre que el vestit és una cosa extrínseca a nosaltres, el cos és intrínsec. La persona és humana en tant que està encarnada i el cos humà és tal perquè està animat per l'esperit.

En definitiva, l'home és cos intel·ligent i intel·ligència feta cos. La corporalitat és la manera en què la persona es fa present en el món i en el temps. El cos és la manifestació dinàmica de la persona, i per això eduquem els nostres moviments corporals, com conduir un cotxe o tocar la guitarra. L'home com a persona és propietària de si mateix, i una de les concrecions d'aquesta experiència radical és la sensació de governar el nostre propi cos. Això ens porta a experimentar que som alguna cosa més que el nostre propi cos i, d'altra banda, no som capaços de modificar substancialment ni podem disposar d'ell com si fos una cosa, ja que posseeix la dignitat que té la persona sencera.


20/11/2014 09:00:00