Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Déu, el Primer

Reflexió a l'entorn de la iniciativa divina


Déu és amor i l'home que és creat a imatge i semblança troba en l'amor la mesura que li dóna el seu propi ésser i unitat. La gràcia no destrueix la natura sinó que la confirma, eleva i transforma. Així doncs, l'amor és el misteri més profund de la vida tant en l'ordre natural com en el sobrenatural.

Hi ha tantes classes d'amor com nivells de esser. Efectivament l'ésser sensible és molt diferent de l’esser espiritual. D'aquí que l'amor sensible es complau en el bé sensiblement captat, mentre que en l'amor espiritual és la voluntat que s'adhereix al bé captat per l'enteniment. Ara bé, també hi ha diversos tipus d'amor espiritual.

Hi ha un amor que pot ser interessat o de "concupiscència" i un altre, anomenat de "benevolència" que es dóna quan l'amant busca sobretot el bé de l'estimat. L'amor benevolent és més noble i durador que l'interessat i l'amor espiritual és més fort i profund que l'amor sensible. L'amistat es dóna quan dues persones s'uneixen amb una certa comunicació de béns mútua, per aquest motiu l'amor sigui unitiu, ja que "quan algú estima a algú amb amor amistós, vol per a ell el bé com ho vol per si mateix, és a dir, li capta com si fos un altre jo "(S. Th I-II, 28,1). L'amistat és un amor que porta a la comunicació mútua, i especialment a la comunicació personal a través de la conversa, la relació amistosa i l'accés a la intimitat de l'altre.

Les causes de l'amistat són la bondat, la semblança i el tracte amistós. En primer lloc, és la bondat de l'amant i l'estimat el que impulsa el mateix amor, i d'aquí que l'amor sol buscar la unitat. L'amor uneix els que s'estimen. La unitat produïda per l'amor és afectiva, en tant que els que s'estimen tendeixen a voler o odiar les mateixes coses; i efectiva, ja que els que es volen procuren, quan sigui possible, estar junts. D'aquí que sovint afirmem dels amics que són inseparables.

Encara que aquesta unió no sempre podrà ser física, sempre és espiritual: l'estimat, absent o present, està sempre al cor de l'amant (Fl 1,7), com l'amant està en l'estimat, i fan seves mútuament les coses de l'altre.

En segon lloc, l'amor es dóna entre semblants, o almenys produeix semblança.

I en tercer lloc, la unió i semblança creixen amb l'intercanvi personal i la mútua relació amistosa.

Doncs bé, la veritat de la qual dimana tota l'espiritualitat cristiana és l'afirmació que Déu és amor (1Jn 4,8. 16). Amor intratrinitari, és a dir, a l'interior de les relacions divines; i cap a fora, és a dir, amor a la creació sencera.

El Pare és amor i d'aquest amor procedeix el Fill diví per generació: "El Pare estima el Fill" (Jn 3,35); El Fill és amor, com bé se'ns va revelar en Jesús. I l'Esperit Sant és l'amor personal i subsistent que uneix al Pare i el Fill eternament i que és font de tot amor i de tot do. L'Esperit Sant és el suprem do de l'amor de Déu, o Déu mateix com a do.

L'Escriptura afirma que la paraula "do" és molt adequada per referir-nos a l'Esperit Sant, i que aquest és el seu nom propi (Jn 4,10-14). No és aquesta una afirmació menor de la fe. Diu sant Tomàs: "L'amor és la raó gratuïta de la donació. Per això donem alguna cosa gratis a algun, perquè volem el bé per a ell. La qual cosa manifesta clarament que l'amor té raó de don primer, pel qual tots els altres dons gratuïtament es donen. Per això, com l'Esperit Sant procedeix com amor, procedeix com a do primer. I en aquest sentit diu sant Agustí que pel do de l'Esperit Sant, molts altres dons es distribueixen entre els membres de Crist "(S. Th. I, 38,2).

Déu ens ha estimat primer i que en aquesta "iniciativa divina" de l'amor de Déu reposa tota l'espiritualitat cristiana. Encara que puguem distingir -com anem fent- entre l'ordre natural de la creació, i l'ordre gratuït i sobrenatural de la gràcia, en ambdós casos, Déu porta la iniciativa d'estimar-nos el primer i el reconeixement d'aquesta iniciativa divina condiciona definitivament la manera com vivim la vida de la gràcia.

La filosofia cristiana intentava explicar l'inici absolut de tot des de Déu, el Primer. Donada la seva fe en la Creació, no era la substància “el primer analogado” de l'ésser sinó Déu. En el seu desenvolupament posterior, la manera d'afrontar la contingència dels éssers va ser determinant. Efectivament, si les coses no eren per si mateixes, és que la seva existència era deguda a un altre que és la causa del seu ésser. El que intentava dir era definitivament nou i fruit de la fe: que el món va ser creat per Déu. La fe no contradeia la raó sinó que l'obria a una nova comprensió de l'univers que, sense deixar de ser racional, havia estat il·luminada per la fe.

D'altra banda, la fe en la creació i afirmar Déu com el Primer no només va tenir una gran significació metafísica sinó també antropològica, ja que permetia una visió integral de la persona humana afirmada per si mateixa.


12/03/2015 09:00:00