Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Del pessebre a la creu

Del pessebre a la creu, Nadal no s'atura en el nadal


Precisament perquè l'encarnació abasta tota la història del món des de la nativitat a Betlem (que per la seva part recapitula, com ja hem vist, tot l'Antic Testament) fins a la parusia, per això engloba ja, almenys virtualment, la mort i la resurrecció d'aquell que en aquesta circumstància ve al món. Això resulta d'antuvi de l'Escriptura mateixa, on des dels primers instants se'ns presenta com Salvador al Messies que ha de néixer de la dona. El nom mateix que l'àngel ens revela com el seu propi és "Jesús, ja que Ell és qui salvarà el seu poble dels seus pecats" (Mt 1, 21).

Segons l'evangeli (per exemple, Ioh 8, 29) o l'epístola als Hebreus (10, 4-10), aquesta obediència constitueix l'actitud fonamental de Crist, des del primer moment de la seva "entrada al món". Havent-se encarnat, està sotmès a la llei del temps i, per tant, del desenvolupament. Haurà primer de romandre nou mesos en el si de la seva mare, després trenta anys a la llar de Natzaret, a fi d'adquirir a poc a poc la seva talla, física i espiritual (Li 2, 40). Igualment haurà d'esperar els segles venidors perquè també el seu cos místic pugui assolir totes les seves dimensions i perquè cada un de nosaltres tingui la mida que li convé en el conjunt d'aquest organisme per fi plenament adult (cf. Ef 4, 13-16).

Nadal forma el començament i el terme de tota aquesta aventura. Pel Verb és la partida, per a nosaltres és més aviat la rematada. Mitjançant la nostra comunió en el misteri pasqual rebem l'Esperit i naixem a la vida filial del Fill. Sant Basili, que tenen el mèrit de reassumir els símbols clàssics de Nadal: "Déu es va fer carn -diu- i gràcies a la seva carn de la mateixa naturalesa que la nostra atreure a si a tota la humanitat ... Déu es va fer carn per què perís la mort que estava oculta en la carn. En efecte, així com la virtut dels medicaments, insinuant en el nostre organisme, evacua d'ell els gèrmens de mort, i així com les tenebres d'una estada fosca desapareixen quan s'introdueix en elles la llum, així, pel sol fet de la seva presència a la naturalesa humana, la divinitat va extirpar la mort que regnava en ella. Una vegada que va aparèixer la bondat de Déu nostre Salvador [Tit 2, 11, epístola de Nadal] i que va sortir el Sol de justícia, la mort va ser absorbida en la victòria [1 Cor 15, 54 és, per contra, un text pasqual]: és que no va poder suportar la presència de la vida. Celebrem, doncs, en aquest dia la redempció del món. Celebrem aquest dia com el del naixement de la humanitat. Avui s'ha aixecat la condemna d'Adam".

"Aquest dia és menys el dia del naixement del Salvador que el natalis de la salut." "Avui ha nascut la causa de la nostra redempció" "Oh Crist! -canta l'himne de Nadal-, tu ets el Redemptor de l'univers. I nosaltres, que som rescatats per la teva sang immaculada, cantem aquest himne nou en honor del dia del teu naixement".

Aquest és el veritable sentit de la humiliació de Crist en el pessebre. Naturalment, d'aquest fet es pot treure una infinitat de lliçons morals. Però hi havia també, tornant a la terminologia de sant Lleó, una "virtut", una força saludable, comunicativa i redemptora. Aquest rebaixament era ja el preludi de la kenosis, com diu sant Pau, d'aquest anorreament pel qual havia de passar Crist en la seva passió.

En la litúrgia bizantina es posa més en relleu aquest paral·lel entre el pessebre i la creu. Diumenge a la vuitena de Nadal: "Quan un profund silenci envoltava el món i la nit es trobava a la meitat del seu curs, el vostre Verb totpoderós, Senyor, deixant el seu tron real va baixar del cel." En Nadal, per contra, la paraula, el Verb de Déu, és aquest in-fans, aquest nen que no parla, que ni tan sols es mou: un altre aspecte del fet de rebaixar del redemptor, del caràcter humil i ocult propi de Nadal. Però en tots dos casos és el mateix i únic Verb de Déu, a qui l'epístola als Hebreus compara amb "una espasa de dos talls que penetra fins al punt de divisió de l'ànima i de l'esperit i discerneix els pensaments i les intencions del cor" (4, 12).

No hi ha, doncs, d'enganyar sobre el sentit de Nadal. En la mateixa mesura que Jesús ens apareix en aquesta forma pobra, feble i inerme, no s'imposa. Encara que ve per a tothom, només ho accepta qui vol. L'encarnació, igual que la redempció, es proposa a tots com una opció. Estarem nosaltres per Crist o contra Crist? La qüestió no es planteja només en vigílies de la seva mort, sinó que suscita ja des que apareix el Senyor, per molt discretament que sigui.

Ell serà sempre el "signe de contradicció" que ens parlarà l'ancià Simeó a la festa del 2 de febrer. És ja per si mateix i per tant des del primer dia la Llum que llueix en les tenebres i que les tenebres no volen rebre. Edith Stein va veure clarament que d'això es tractava per a cada un de nosaltres en la celebració anual de la festa de Nadal: "Les tenebres cobrien la terra i Ell va venir com la llum a les tenebres, i les tenebres no el van rebre. Als que van rebre els va aportar la llum i la pau: la pau amb el Pare del cel, la pau amb tots els que són també fills de la llum i fills del Pare, i la pau profunda del cor; però no la pau amb els fills de les tenebres ... Per aquests [Crist] és la pedra d'escàndol contra la qual ensopeguen i que els trenca. Heus aquí la pesada i greu veritat que l'encant poètic del nen a la menjadora no hi ha de dissimular-ho"

El misteri de l'encarnació i el misteri del mal estan estretament lligats. A la llum descendida del cel s'oposa, més ombrívola i lúgubre, la nit del pecat ... Davant del Nen del pessebre els esperits es divideixen. Ell és el Rei de reis, el Senyor de la vida i de la mort. Diu: "Segueix-me!", I qui no està amb Ell està contra Ell. Ens ho diu també a nosaltres i ens íntima l'opció entre la llum i les tenebres. Aquestes mans donen i exigeixen al mateix temps.

"L'obra de l'encarnació es va consumar al Calvari -ja que aquesta encarnació és fonamentalment redemptora-, el qual es prossegueix a través de totes les misses de tots els temps. A poc a poc s'estenen aquestes la irradiació de la llum, afegeixen al cos del Senyor tots els membres que formem nosaltres i, per tant, porten fins a les últimes conseqüències, fins a la seva perfecte desenvolupament, l'encarnació de Crist.

Així és cert que tota missa i més particularment la litúrgia de Nadal, és un reproduir-se una vegada més no només la nativitat de Jesús, sinó el misteri total de la salut. Així "la celebració de Nadal segueix sent sempre nova per als que la celebren en forma espiritual, considerant el poder del qual es realitza". Vellesa del pecat, joventut de la vida cristiana. "El llop habitarà amb l'anyell ... I un nen petit els pasturarà" (Is 11, 6-9).

Nadal és l'adveniment del Rei pacífic, és un regne de pau. Però Nadal no s'atura per Nadal, com espero que comprengui millor al final d'aquest llarg capítol. "En aquest dia -diu, per exemple, sant Joan Crisòstom- la condició dels ciutadans del cel va ser implantada a la terra; els àngels entren en comunió amb els homes, i aquests conversen sense por amb els àngels. La raó d'això és que Déu va venir a la terra i l'home va pujar al cel. D'ara endavant ja no hi ha separació entre el cel i la terra, entre els àngels i els homes" Aquest goig, aquesta reconciliació, aquesta nova joventut, aquesta alegria del cor es conserva preciosament com un tresor íntim.

És la perla preciosa amagada a la terra, però per la qual vendríem sense regatejar tota la resta.


08/01/2015 12:00:00