Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

El consell espiritual

El discerniment personal


Per conèixer si una determinada inspiració ve de Déu, sant Pau ens ofereix alguns criteris: en primer lloc, analitzar els fruits. L'esperit bo o el dolent es reconeixen pels seus fruits: "Les obres de la carn són manifestes: fornicació, impuresa, luxúria. Per contra, els fruits de l'Esperit són: caritat, alegria, pau, longanimitat, benignitat, bondat, fe, mansuetud, continència "(Ga 5,14-22).

En segon lloc, el reconeixement de la comunió eclesial, ja que els dons autèntics són els que edifiquen l'Església. Els carismes són dons al servei de la construcció de la comunió. (1 Cor 14,4.12.26).

En tercer lloc, els dons de l'Esperit, com els miracles o la fortalesa en afrontar persecucions, són signes més autèntics perquè manifesten la força en la debilitat. (1 Tes 1,4-5).

En quart lloc, la llum i la pau són senyals de l'Esperit, ja que els seus dons no són impulsos cecs que originen desordre (1 Cor 14,55). "La tristesa que és segons Déu causa penitència saludable i irrevocable, mentre que la tristesa del món engendra la mort" (2Co 7,10), "perquè el pensament de la carn és mort, però el pensament de l'esperit és vida i pau "(Rm 8,6).

I en darrer lloc, la comunió fraterna es torna el criteri més segur i important que ens revela la presència de Déu (1 Cor 15) precisament perquè la caritat ens porta a respectar i estimar els carismes dels altres (1 Cor 12).

El discerniment personal és la recerca de la voluntat de Déu realitzada per una persona particular. És cert que hi ha un aspecte eclesial fins i tot en el discerniment individual, ja que l'escolta de Déu en la vida personal passa necessàriament a través de la mediació de l'Església, que llegeix els signes dels temps de la societat en què es viu. Precisament per aquesta raó eclesial la mediació constituïda pel diàleg amb el conseller o el director espiritual és un mitjà fonamental del discerniment.

Abans de prendre una decisió determinada cal que actuem aquests dos criteris que són la conformitat amb la paraula de Déu i de l'Església i posar el do al servei de l'edificació dels germans, que és la fi pel qual l'Esperit Sant atorga els seus dons (1 Cor 12,7). La mediació del conseller espiritual té per fi objectivar les experiències i les mocions personals, aclarir el que potser s'adverteix de manera confusa i situar-se en un horitzó eclesial en el qual prendre consciència que l'Esperit és únic i no pot contradir-se.

Tota la persona s'ha de dedicar a discernir entre la diversitat de les mocions espirituals, sobretot la seva afectivitat profunda per "sentir i assaborir les coses interiorment". El discerniment s'efectua també a través de l'escolta de la paraula, ja que Déu es comunica a través d'ella, però el cristià ha de col·laborar amb la seva adhesió personal. Per això sant Ignasi, en els seus Exercicis demana: "demanar la gràcia que vull" (Exercicis n. 91). D'una banda, cal demanar, sabent que no pot un donar per si mateix el que es busca en el pla de la salvació i de la perfecció cristiana; per l'altra, cal desitjar el que es demana, amb una participació compromesa de tota la persona en l'acció de Déu.

El discerniment suposa la promptitud per qüestionar davant de la interpel·lació de la paraula de Déu, és a dir, exigeix una promptitud per al canvi i estar disposat a canviar el que sigui en la vida personal, social o comunitària. Només Déu és l'absolut, totes les altres coses "les coses creades" és relatiu, i enfront d'això "cal que ens fem indiferents" (Exercicis n. 23).

La indiferència és l'actitud positiva que consisteix a optar fonamentalment per Déu i pel seu pla sobre nosaltres, de manera que tota la resta es torna innecessari i només s'acull a la mesura que sigui manifestació de la voluntat divina. I, com hem vist, això implica posar en discussió tota opció, preferència o seguretat que no trobi confirmació en Déu. L'actitud que renuncia a canvi ens tanca a la novetat de l'Esperit.

Aquesta promptitud per al canvi, en els Exercicis, és tractada en el "preàmbul per fer elecció" en dues actituds: la primera és la del que es col·loca davant del problema d'una elecció amb "ull simple", només "mirant per al que sóc creat, és, a saber, a lloança de Déu nostre Senyor i salvació de la meva ànima "(Exercicis n. 169); la segona, en canvi, és la del que inverteix l'ordre de les coses: primer escull el medi i després intenta atraure Déu al que ha triat.


10/09/2015 09:01:00