Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Inèdit: Alcher de Clairvaux 7

L'ànima no pot tenir res de mort


CAPÍTOL 18. L'ànima, vida del cos. De quina manera l'ànima és mortal i immortal, corpòria i incorpòria.
 
Amb la seva presència l'ànima vivifica al cos i està unida a ell de tal manera que ni pot separar-se d'ell quan vulgui, ni mantenir-s'hi, quan senti l'ordre del seu Creador. La vida del cos consisteix en la vida de l'ànima, i de la mort del cos s'aproxima la mort a l'ànima. Igual que l'ànima amb la seva vida vivifica la carn, i la font de la seva naturalesa ho rega animant, així la carn, per la corrupció de la matèria, mata la seva ànima si l'obliga amb passions il·lícites.

I mentre una naturalesa és vençuda, l'altra venç, i només una passa a naturalesa victoriosa; és a dir, o bé l'ànima amb les seves virtuts fa espiritual la carn, o bé la victòria de la carn torna carnal l'ànima.

L'ànima no pot tenir res de mort, si no és per la vida que li va ser proporcionada; ni la carn pot retenir una mica de vida, si no fos regada per l'ànima; ni pot passar a una altra naturalesa més alta, si està corrompuda per vicis, o descuida les virtuts. (...)
 
 
LIBRO DEL ESPÍRITU Y DEL ALMA cap. 18 PL. XL


29/06/2017 09:00:00