Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Inèdits: Sant Ambròs de Milà 3

El baptisme prefigurat en el pas del Mar Roig


VI. El baptisme prefigurat en el pas del Mar Roig

20. D’altra banda, segons l’Apòstol, al Mar Roig hi hagué la figura d’aquest baptisme, quan assegura que els nostres pares, tors, van ser batejats en el núvol i en el mar (Co 10,1-2), i afegeix: Tot això que els succeïa era en figura (1 Co 10,11). A ells en figura, però a nosaltres de veritat. Aleshores Moisés duia la seva vara; el poble jueu estava encerclat. Els egipcis els pressionaven amb l’exèrcit des d’una banda, i des de l’altra els hebreus eren tancats pel mar, ni podien travessar les aigües ni podien retornar cap a l’enemic. Comentaren a murmurar.

21. Compte que no l’estimuli el fet que ells fossin escoltats: encara que el Senyor els escolta, no estan pas nets de culpa els qui murmuraren. Tu has de creure que, quan et trobes en una dificultat, te’n sortiràs, i no has de murmurar, ni demanar, ni suplicar, ni exposar la teva queixa.

22. Moisès duia la seva vara i guiava el poble hebreu: de nit, amb l’ajuda d’una columna de llum; de dia, amb l’ajuda d’una columna de núvol. Què és la llum, sinó la veritat, perquè difon una llum visible i clara? Què és la columna de llum, sinó Crist Senyor que foragità les tenebres de la infidelitat i infongué la llum de la veritat i de la gràcia espiritual en els cors dels homes? Ara bé, la columna de núvol és l’Esperit Sant. El poble era en el mar i la columna de llum els precedia; després seguia la columna de núvol com una ombra de l’Esperit Sant. Tu veus que, per l’Esperit Sant i per l’aigua, ens ha mostrat una imatge del baptisme.

23. En el diluvi, també hi hagué, ja aleshores, la figura del baptisme, i certament encara no existien els misteris deis jueus. Si, doncs, la forma d’aquest baptisme ha precedit, amb això pots veure que els misteris deis cristians foren més antics que els deis jueus.

24. Però, donat que la nostra veu és feble i que hi hem esmerçat un temps raonable ja n’hi ha prou per avui de pouar els misteris de la font sagrada. Demà, si el Senyor ens concedeix la possibilitat de parlar i els recursos adients, us hi introduiré d’una manera més plena. És convenient que la vostra santedat tingui l’oïda preparada, el cor més ben disposat, per tal que pugueu retenir el que nosaltres podem recollir de l’exposició de les Escriptures i el que us haurem ensenyat, a fi que obtingueu la gràcia del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant, Trinitat a qui pertany un regne perpetu des de segles, i ara i sempre i per tots els segles dels segles. Amén.


20/07/2015 09:00:00