Jo soc


Jesús els va dirigir un cop més la paraula, dient: «Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la Vida». (Jn 8,12)

18/01/2019 09:00:00