Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Lúcida abnegació II

autoconsciència dels propis límits


Efectivament, ens cal aquesta "lúcida abnegació" que ens permet reconèixer-nos en la nostra veritat interior més autèntica.

El treball humà i el progrés de la tècnica com a activitat de domini i apropiació de l'ambient no són més que una extensió de la funció corporal pel qual la persona està en el món. El cos no és només "presència" sinó que és a més rostre, és a dir, instrument de relacions intersubjectives, de manera que riure, plorar o acariciar són accions que ens fan interlocutors d'un món humà. Per últim, el cos és també carn, és a dir, poder de transformació del món i element de limitació pròpia, ja que el cos fa possible el fet que l'home tingui coses.

La part essencial de qualsevol instrument és la seva funció. Una eina és "una cosa que es fa servir per a", com el martell serveix per clavar claus, però l'eina també té una referència intrínseca en relació amb aquell que la posseeix, com el guant és per a la mà o les ulleres són per als ulls. El cos pot atribuir-se coses com ara sabates, guants, ulleres. I el caràcter indeterminat, no especialitzat del cos és el que ens permet aquesta assignació. Si tinguéssim ungles, bec i plomes en comptes de les mans, la boca o pell, no ens vestiríem o no faríem servir guants o ulleres.

Tenim corporalment coses perquè el nostre cos està morfològicament preparat per a això. La cosa posseïda és mesura pel cos que a la vegada és la mesura de les coses que la persona posseeix. Per aquesta raó, les coses han de tenir una mesura humana, han de ser proporcionals al nostre cos. L'aparició d'eines és una manifestació de la conducta intel·ligent. Sovint es diu que alguns animals, amb intel·ligència pràctica desenvolupada, són capaços de construir-eines per a accions concretes. La diferència rau en el fet que una llança no serveix per caçar aquest búfal, sinó qualsevol búfal. Només a les llars humanes hi ha una caixa d'eines.

L'ésser arriba al cos a través de l'ànima, el cos està destinat a servir, des d'un punt de vista biològic i funcional, a la racionalitat, i per aquesta raó no està especialitzat. És un sistema en què tots els elements estan funcionalment relacionats entre si per dur a terme les tasques que no són orgàniques. Tota la seva estructura, des del bipedisme fins a la posició lliure de les mans, passant per la posició erecta o la posició frontal dels ulls, i el peculiar procés de desenvolupament del cervell, implica una innovació radical del procés evolutiu.

Les mans humanes són una eina no específica, és a dir, són un instrument d'instruments i de llenguatges. La mà de l'home no és tan resistent com una peülla o tan fort com una arpa, perquè no està feta exclusivament per córrer o agafar alguna cosa. No té una funció biològica específica, ja que ha de romandre completament oberta a múltiples significats i llenguatges humans; amb ella podem expressar amistat, tendresa, agressió o por.

El mateix succeeix amb la veu humana. La veu és alguna cosa més que un simple so, és un so articulat que requereix òrgans especials, que permeten proporcionar al so un significat simbòlic o convencional. El cos humà té un peculiar caràcter personal, de manera que mentre que el vestit és una cosa extrínseca a nosaltres, el cos és intrínsec.

La persona és humana en tant que està encarnada i el cos humà és tal perquè està animat per l'esperit. Aquesta mirada més "ampla" sobre el món i els seus èxits requereix un canvi de mentalitat, una "lúcida abnegació" que deixi de "esprémer" la persona i el món "fins al seu límit i més enllà del límit" (LS 106) i té a veure molt amb la lògica de la supèrbia i la humilitat.

La supèrbia, «odiosa al Senyor i als homes» (Ecl 10,7), és també ridícula en l'home «que és pols i cendra» (Ecl 10,9). Té formes més o menys greus. Hi ha el vanitós que ambiciona honors (Lc 14, 7; Mt 23,6s), que aspira a les grandeses, de vegades d'ordre espiritual (Rm 12,16.3), que enveja als altres (Ga 5,26); l'insolent de mirada altiva (Prov 6,17; 21,24); el ric arrogant que fa ostentació del seu luxe (Am 6,8) i al que la seva riquesa ho fa presumptuós (Sant 4,16; Jn 2,16); l'orgullós hipòcrita, que fa tot per ser vist i el cor està corromput (Mt 23,5.25-28); El fariseu que confia en la seva pretesa justícia i menysprea als altres (Le 18,9-14). Finalment, en la cúspide es troba el superb, que rebutjant tota dependència, pretén igualtat amb Déu (Gne 3,5; cf. Flp 2,6; Jn 5,18).

El vencedor de la supèrbia és el salvador dels humils. Com «dispersa el Senyor als homes de cor superb» (Lc 1,51)? Com triomfa de Satanàs, antiga serp que va incitar l'home a la supèrbia (Gn 3,5), el diable que vol seduir el món sencer per ser adorat per ell com el seu déu (Ap 12,9; 13,5; 2Co 4, 4)? Per mitjà d'una Verge humil (Le 1,48) i del seu nadó, Crist Senyor, que té per bressol una menjadora (Lc 2,1 ls; Sl 8,3). Aquest, al qual hauria volgut matar la supèrbia d'Herodes (Mt 2,13), inaugura la seva missió rebutjant la glòria del món que li ofereix Satan, i tot messianisme que pogués estar falsejat per la supèrbia (Mt 4, 3-10). Se li tira en cara fer-se igual a Déu (Jn 5,18); ara bé, lluny de prevaler-se d'aquesta igualtat, no busca la seva glòria (Jn 8,50), sinó únicament l'exaltació de la creu (Jn 12,31 ss; Fl ). Si demana al Pare que el glorifiqui, és perquè el Pare sigui glorificat en ell (Jn 12,28)

Jesús és el Messies humil anunciat per Zacaries (Mt 21,5). És el Messies dels humils, als que proclama benaurats, a qui la seva submissió a Déu fa pacient i mans. Jesús beneeix els nens i els presenta com a models (Em 10,15s). Per ser com un d'aquests petitons, a qui Déu es revela i que són els únics que entraran al regne (Mt 11, 25; 18,3s), cal aprendre de Crist, «mestre benèvol i humil de cor» (Mt 11,29) Ara bé, aquest mestre no és només un home; és el Senyor vingut a salvar els pecadors prenent una carn semblant a la seva (Rm 8, 3). Lluny de buscar la seva glòria (Jn 8,50), s'humilia fins a rentar els peus als seus deixebles (Jn 13,14ss); ell, igual a Déu, s'anorrea fins a morir en creu per la nostra redempció (Fl 2,6ss; Em 10,45; cf. Is 53).

En Jesús no només es revela el poder diví, sense el qual no existiríem, sinó també la caritat divina, sense la qual estaríem perduts (Le 19,10). Aquesta humilitat («signe de Crist», diu sant Agustí) és la del Fill de Déu, la de la caritat. Cal seguir el camí d'aquesta humilitat «nova» per practicar el manament nou de la caritat (Ef 4, 2; IPE 3,8s; «on hi ha la humilitat, hi ha la caritat», diu sant Agustí). Els que «es revesteixen d'humilitat en les seves relacions mútues» (IPE 5,5; Col 3,12) busquen els interessos dels altres i es posen en l'últim lloc (Fl 2,3s; ICor 13,4s).

En la sèrie dels fruits de l'Esperit posa Pau la humilitat al costat de la fe (Gal 5,22s); aquestes dues actituds (trets essencials de Moisès, segons Ecl 45,4) són, en efecte, connexes, i les dues actituds d'obertura a Déu, de submissió confiada a la seva gràcia i a la seva paraula.


10/12/2015 09:00:00