Ressenyes: Teología fundamental

Una exposició atractiva i apte per tota persona que cerqui una reflexió profunda sobre la seva fe


Teología fundamental. (Tomo I) La Misión de Cristo. (Tomo II) La Iglesia., Lang, Albert Editorial: Rialp., Madrid., 1966

Els problemes de la Teologia fonamental desperten cada vegada més interès. És bo comprovar que ha desaparegut la crítica purament negativa de l'Apologètica, a la qual es titllava de «antiquada», i que s'han realitzat valuoses aportacions per al coneixement i la solució de les qüestions apologètiques, per exemple, sobre el concepte de la Revelació i sobre la funció del miracle com a signe diví. Però, també en aquest cas, resulta veritable el que ensenya l'experiència: Que les realitzacions concretes queden molt lluny de l'ideal, objecte d'aspiracions i elogis.

En la investigació de la vida de Jesús, no posseïm encara els elements necessaris per al seu coneixement detallat i complet, malgrat els nous descobriments i troballes. L'actitud adoptada en aquesta investigació es troba sempre fortament influïda per la pròpia posició davant el problema de Crist.

El present llibre del prof. Albert Lang constitueix el manual de Teologia fonamental més famós i estès a Alemanya i altres països d'Europa Central. En els últims anys és llibre de text usual en les facultats de Teologia d'Alemanya, i en aquesta llengua ja s’han fet tres edicions en pocs anys. Per la recent informació i per la mentalitat amb què estan plantejats els temes i les vies de solució, el llibre d'Albert Lang exposa l'estat de les qüestions d'acord amb l'esperit del Concili Vaticà II.

La primera edició espanyola feta sobre l'última alemanya, ha tingut en compte les orientacions i ensenyaments d'aquells documents del Vaticà II que més afecten l'objecte de la Teologia fonamental, com són les constitucions dogmàtiques Lumen gentium, sobre l'Església, i Dei verbum, sobre la divina revelació. El mateix autor ha enviat no poques notes per tot això. També els preparadors de l'edició espanyola han posat al dia les referències bibliogràfiques.

Aquesta tasca de revisió de l'edició espanyola afecta en major proporció al segon tom que al primer, per la senzilla raó que el magisteri conciliar s'ha estès més en els seus ensenyaments sobre l'ésser de l'Església. De totes maneres, la coincidència de Lang amb el magisteri del Vaticà II, tot i fins i tot en edicions anteriors a la 3a alemanya, és una garantia de la modernitat de l'autor.

Finalment, cal advertir que, tenint en compte que els problemes de la Teologia fonamental desperten cada dia més interès, fora fins i tot del cercle dels teòlegs, l'autor ha intentat i aconseguit una exposició atractiva i agradable, pel que el seu llibre és apte per a ser llegit per tota persona culta per assenyalar el camí d'una reflexió profunda sobre la seva fe i la seva religió cristiana i fins i tot d'una recerca de la mateixa.


15/09/2015 09:01:00