Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Ressenyes: Teología del Antiguo Testamento

Teología del Antiguo Testamento I. Gerhard von Rad, Sígueme. ISBN: 9788430100064


«Aquest llibre és un clàssic. Va néixer madur i es va imposar ràpidament a l'interès i a l'aprovació del públic. Té alguna cosa de descobriment i una mica de repòs; convida a repetides lectures, a la reflexió assossegada i sobretot a tornar al text bíblic per descobrir-hi noves riqueses [...] El treball de Gerhard von Rad no és només investigació, sinó que té molt d'autèntica meditació: la fe contemplativa de l'autor és el clima en què madura la seva intel·ligència de l'Antic Testament»(L. Alonso Schökel).

Gerhard von Rad va néixer en una família de patricis metges a Nuremberg el 21 d'octubre de 1901. Després d'estudiar teologia a Erlangen i Tübingen, va exercir breument com a pastor d'una església de Baviera abans de preparar-se per ensenyar l'Antic Testament. Segons von Rad, el Hexateuco va sorgir de la recitació litúrgica (credos) que la gent recita en relació amb la festa de les Setmanes en Guilgal. Els credos originals parlaven de Josuè 24: 2-13 i Deuteronomi 6: 20-24 i 26: 5-9.

Aquestes confessions de fe, fan al·lusió a les tradicions essencials que comprenen des del Gènesi i mitjançant Josué (patriarques, èxode, desert, errant, la conquesta), amb dues greus omissions (Sinaí i la història primitiva, Gènesi 1-12). Von Rad va argumentar que el relat del Sinaí, que narra la recepció per part de Moisès de la llei, era una tradició independent als quatre complexos en el Hexateuco i que l'autor, conegut pels especialistes com el jahvista, va escriure la història primitiva com pròleg a la història de la promesa divina i el seu compliment, l'establiment a Canaan pel poble de Déu.

La tesi de Von Rad depenia de la comprensió de la vida israeliana antiga abans de la salomònica "il·luminació". D'altra banda, l'origen de la proposta de Hexateuco suposa que la Bíblia va sorgir de la pràctica de l'adoració. Generació rere generació, les tradicions litúrgiques anteriors es van adaptant a les noves circumstàncies històriques, s'eliminen algunes desfasades i s'introdueixen altres noves.

Von Rad va dedicar els seus esforços per traçar el rumb de les tradicions vives. En la seva opinió, en l'Antic Testament, la teologia de les seves categories deriva dels antics israelites, de declaracions confessionals i no d'un pensament sistemàtic modern. Per tant, va descriure diverses teologies, les de les principals fonts del Hexateuco (la jahvista, elohísta, deuteronomista, sacerdotal i escriptor), així com les representades per les tradicions profètiques i la literatura de la saviesa (Proverbis, Job, Eclesiastès, Eclesiàstic , i La saviesa de Salomó).
 
En les diverses introduccions als capítols i parts de la seva obra, von Rad exposa les premisses metodològiques que pretén adoptar. Aquestes premisses il·lustren en gran mesura les característiques i pressupostos de la seva teologia de l'Antic Testament, una de les més conegudes en el camp protestant. Els dos prefacis s'emmarquen en traços essencials la finalitat d'aquesta teologia bíblica: "situar sota una millor llum un aspecte de l'obra teològica d'Israel que és certament preeminent i dels més interessants, és a dir, el seu esforç per actualitzar sempre de nou les divines institucions salvífiques, de recollir i proclamar sempre de nou les obres de Déu, gràcies a la qual cosa, les antigues professions de fe es van anar desenvolupant en desmesurats complexos de tradicions".
 
L'autor es manté aliè al fet de l'origen diví de la Bíblia, ja que en cap moment fa esment d'aquesta noció teològica en els seus plantejaments discursius. Per contra, VR presenta la Sagrada Escriptura com una obra humana més, fruit d'un continu reflexionar d'Israel sobre la seva història, en la qual van tenir lloc errors i tradicions contraposades, i que, si arriba al nom de sagrada, és únicament perquè, en darrer terme, parla de la fe d'Israel, i de com Israel va expressar la seva fe i la va actualitzar en diversos moments de la seva història.
 
 


30/03/2017 09:00:00