Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Un admirable intercanvi

La liturgia parla d'un "admirable intercanvi"


Hem arribat al segon tema essencial de nadal, que ve contínuament a contrapunt per equilibrar l'enunciat del misteri de l'encarnació: "Déu es va fer home perquè l'home es faci Déu"

És això el que la nostra litúrgia anomena "admirable intercanvi". "Oh admirable intercanvi!, el Creador del gènere humà, prenent un cos i una ànima, es va dignar néixer de la Verge: i fet home sense aportació d'home, ens ha donat participació en la seva deïtat".

Sant Joan Crisòstom: "Perquè jo pugui contenir la seva divinitat és per al que el Verb entra en el meu cos. Pren la meva carn i em dóna així el seu Esperit. D'aquesta manera, donant i prenent, adquireix per a mi un tresor de vida. Pren la meva carn per santificar-me; em dóna el seu Esperit per salvar-me ". "Intercanvi sacrosant que ens fa conformes a la naturalesa divina d'aquell en qui s'uneix amb vós la nostra naturalesa humana".

Així doncs, cal entendre aquesta paraula en el sentit fort d'una "divinització”, tal com ens ha permès definir l'espiritualitat de Pentecosta. ”¡Oh Déu!, que creant la naturalesa humana ens atorga que tinguem part en la divinitat d'aquell que es va dignar compartir la nostra humanitat ". "¡Oh Crist!, per la vostra participació en una carn culpable heu comunicat a l'home alguna cosa de la naturalesa divina, naixent com a home sense deixar de ser Déu: vós, Senyor, que heu aixecat nostre front, sou sant", i també: "havent-vos empobrit totalment a la nostra imatge, heu divinitzat nostre fang per la vostra mateixa unió i la vostra participació ".

"¡Oh Déu! -diu una oració del Oracional visigòtic- tu vas formar l'home "a la imatge de la teva semblança" (cf. Gn 1, 26) i el glorificas encara més assumint la nostra carn: hi ha una gran diferència entre la creació primordial a partir del fang i el naixement virginal sense màcula a la fi dels temps ...”

"Lloança, doncs, al Déu que s'encarnà per engendrar-nos per la gràcia a una filiació espiritual i atorgar un nou naixement diví per l'abundància de la seva misericòrdia", respon la litúrgia armènia en l'altre extrem de la cristiandat.

"Al que s'havia ensorrat a causa dela seva transgressió, al qual, creat a imatge de Déu, estava esclavitzat a la corrupció havent caigut de les altures de la vida divina, el savi Artífex l'ha restituït a la seva antiga forma, perquè Ell ha cobert de glòria ". Ara bé, és certament per la seva mateixa encarnació com realitza la seva obra el Verb, obra més sorprenent i més gloriosa que la creació mateixa.

Precisament la imatge del "admirable intercanvi" és apropiada per indicar: estem en trànsit de veure'ns fets conformes al Fill de Déu en la mesura que Ell mateix s'ha unit a la nostra naturalesa humana, a la nostra "substància", com diu la secreta de mitjanit.

Sant Gregori Niseno: "Havent-se el Verb barrejat l'home [per la seva encarnació], va prendre en si mateix tota la nostra naturalesa, per tal que, mitjançant aquesta barreja amb la divinitat, tota la humanitat fos divinitzada amb ell, i tota la massa de la nostra naturalesa fos santificada amb les primícies" és a dir, juntament amb la naturalesa individual de Crist Jesús.

Però a mesura que s'acumulen els textos es veu com és constant i uniforme aquesta mística de l'encarnació. Si Crist es fa carn, si ve "com ferment de la massa", si, per tant, els cristians mateixos han de ser una bona llevat que fermenti el món, és sempre en definitiva per aixecar, cristianitzar, divinitzar aquesta raça humana.

El que hem de guanyar amb el "comerç" o intercanvi de l'encarnació és més aviat -per un moviment invers i complementari- remuntar, és una restauració de la imatge que hem de formar de Déu mateix, una divinització, una regeneració filial, un nou naixement.

01/01/2015 09:00:00