Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Un dia que dura eternament

Sempre es "avui"


El Nadal celebra el naixement del dia quan suplanta la festa del Natalis Solis invicti i, per tant, no podia menys d'inscriure en l'estructura mateixa de la seva celebració. A l'antiga litúrgia el simbolisme de la invasió de la llum semblava estar comprès en totes les misses. Encara ara la claredat aportada pel Senyor se celebra, com és sabut durant la cerimònia del ciri pasqual que inaugura la gran vigília, única que hem conservat enterament.

Almenys en Nadal tenim encara aquesta missa de mitjanit especialment popular. És potser llàstima que no la diguem ja al "cant del gall" com estava establert primitivament. "Com al principi va cobrir d'oprobi la terra de Zabuló i la de Neftalí, a l'últim omplirà de glòria el camí de la mar i l'altra riba del Jordà, la Galilea de la gent [que feliços ens sentim de no comprendre molt bé aquesta geografia misteriosa! ".

El poble que caminava en la fosca ha vist una gran llum; sobre els quals habitaven a la terra d'ombres de mort resplendir una brillant llum. Vas multiplicar l'alegria, has fet gran el goig, i es gaudeixen davant teu com gaudeixen els que recullen sembrats, com s'alegren els que es reparteixen la presa. Vas trencar el jou que pesava sobre ells ... Els has trencat com en el dia de Madian. Perquè ens ha nascut un nen, ens ha estat donat un fill, que té sobre la seva espatlla la sobirania, i que es dirà meravellós conseller. Déu, Pare sempitern, Príncep de la pau ".

Avui -es respon llavors a cor- el Rei del cel s'ha dignat néixer per a nosaltres de la Verge, a fi de retornar als cels a l'home que s'havia perdut. Les legions angèliques s'alegren perquè la salut eterna ha aparegut al gènere humà "etc.

Com podem, no obstant la gran distància en el temps, empalmar així la nostra jornada present, els seus gaudis i les seves penes, amb l'esdeveniment central, però llunyà, del divendres sant? Això és el que han d'operar els sagraments, en particular, i la litúrgia, en forma més general. Aquesta ens permet superar el flux del temps i salvar d'un naufragi total aquests dies que "ja no tornaran"

La litúrgia ens dóna accés a l'etern. És important subratllar l'actualitat duradora del misteri de Nadal. Aquesta seguretat de l'Església s'indica especialment amb l'expressió hodie, tan sovint emprada en la litúrgia, però potser encara més durant el cicle de les festes de Nadal. "Avui ha nascut Crist. Avui ha aparegut el Salvador. Avui canten els àngels a la terra i s'alegren els arcàngels. Avui s'estremeixen de goig els justos, que clamen: Glòria a Déu en les altures, al·leluia! ". Com, doncs, "avui"? L'única realitat que pugui mantenir actual no és en absolut aquest naixement temporal -per ser temporal estava condemnat a convertir-se immediatament en passat- sinó el misteri etern que es revela a través d'aquesta nativitat.

Fer de Nadal un sacramentum, Sant Agustí: "El dia de la seva nativitat porta en si el misteri de la seva llum" Sant Lleó: "Per descomptat, comença per reconèixer, aquest dia pertany al passat, però no fins al punt que hagi cessat absolutament l'eficàcia del misteri la revelació va veure, no fins a tal punt que només hi hagi arribat fins a nosaltres un record que conserva la fe i que honren les memòries.

El do de Déu es renova, i encara avui el nostre temps experimenta les meravelles les primícies que va rebre el passat ". "Perquè no ens veiem torbats per les dificultats inherents a la nostra flaquesa, vénen al nostre auxili les paraules dels evangelis i dels profetes; aquestes ens inflamen i ens instrueixen, fins a tal punt que semblem contemplar com a present, i no només com passat, aquest naixement del Senyor, segons el qual el Verb es va fer carn "

"Els fets materials que havia previst la saviesa divina s'han desenvolupat ara; la humil condició del Redemptor es veu ara tot sencera elevada fins a la glòria i la majestat del Pare ... No obstant això, nosaltres no cessem d'adorar el part de la Verge que ens dóna la salut; i l'ésser que uneix indissolublement en si el Verb i la carn, el contemplem nosaltres tant recolzat a la menjadora com assegut al tron de la majestat del Pare ...

Hodie genui te. Com no conservarà aquest naixement temporal de Crist, alguna cosa del valor durador, etern, del naixement intemporal del Verb? Dèiem que les nostres accions efímeres adquireixen un pes de glòria quan la nostra existència terrestre es manté unida al Senyor ressuscitat.


18/12/2014 09:00:00