Hola, em dic Joan Martínez, i et dono la benvinguda a aquest espai virtual
que espero no et defraudi.

Soc mossèn catòlic, i faig de filòsof, i a estones, de poeta.
Però ja des d'ara m'agradaria ser el teu amic.

Llibres


FILOSOFIA CRISTIANA

TEOLOGIA FONAMENTAL

POESIA

FILOSOFIA CRISTIANAEl començament de l'ésser i l'ésser del pensar. [CA]


El pensament d'un món creat, tal com ho afirmem els cristians, no podia deixar neutral la qüestió metafísica de l'origen de l'ésser. L'esforç de Tomàs en fonamentar l'ésser des de Déu va aportar nombroses novetats enfront del pensament grec. La primera d'aquestes novetats va ser la distinció entre substància i existència, doncs, si fins llavors els grecs donaven per suposada l'existència de la substància, ara tot es capgira. La substància és, sobretot, creada amb una existència que no es pot donar mai per suposada, per això la metafísica cristiana és existencial.

 Dios, persona y conocimiento. [ES]


"Aquest és un llibre ben pensat, ben escrit, de punyent actualitat cultural. No és solament una invitació al cultiu de la filosofia i del pensament cristià sinó que és un exemple de com s'ha de filosofar en cristià, amb l'enteniment purificat per la fe i guiat per l'estrella polar -stella rectrix- de la revelació cristiana. La cultura actual té excés de l'efímer, l'aparença, de foc d'artifici i molt de buit. Hi ha fam i set de fonaments i de principis, desig de veritat, d'unitat i de bellesa. Posats en la balança el tenir pesa més que l'ésser i el dominar més que el conèixer" (Extracte del pròleg a càrrec d’Abelardo Lobato. O.P).
 El don del ser (ES)


No es tracta d'un manual, ni tampoc d'un llibre amb pretensions d'investigació científica. De fet, amb prou feines se'ns donen unes someres referències dels filòsofs o teòlegs que serveixen de fil conductor a la meditació, molt personal, que fa l'autor. I, no obstant això, es tracta en realitat del resultat de molts anys d'elaboració d'una postura pròpia en el tema central de la metafísica. El nivell de la reflexió queda ja insinuat amb els noms dels autors que Martínez Porcell va utilitzant en la seva exposició: Jaume Bofill, E. Przywara, G. Siewerth, J. B. Lotz, H. U. von Balthasar, C. Fabro, Leonardo Polo i V. E. Frankl.”(extracte de la recensió de Josep Mª Coll. S.J)
Ésser i persona (CA)


Aquest llibre publicat és un recull d’apunts de classe on s’inclouen les principals inquietuds filosòfiques que responen als primers passos de la docència escolar. Publicat per primera vegada a PPU (Barcelona 1995) formà part, més tard, de "Dios, persona y conocimiento". Des del finalisme metafísic d’Aristòtil o la mútua influència de les causes, l’autor revisa les diverses concepcions de l'ens; la noció metafísica de subsistència; l'estructura de l'ésser concret i la superació de l'ordre formal. De fet, moltes de les qüestions sobre ésser i existència aquí solament albirades tindran un més explícit desenvolupament posterior. El nucli d’aquestes aportacions es mouen entorn de la metafísica existencial de Sant Tomàs d’Aquino.
 Lectura de Textos (ES)


Aquest fou un manual docent de gran acceptació. Amb un recull de textos fonamentals tant de la història antiga i medieval com de la moderna i contemporània, es proposa un exercici pràctic de la comprensió del text i la seva articulació en el seu entorn. S'inclou una fitxa tècnica amb preguntes i observacions que facilitin tant el diàleg sobre l'autor com el comentari de text. Els textos treballats van des del mite de la caverna de Plató o les meditacions metafísiques de Descartes fins a la genealogia de la moral de F. Nietzsche; el final de la filosofia de M. Heidegger; les investigacions lògiques de K. Popper o la Crítica de la raó instrumental de M. Horkheimer.Metafísica de la persona (ES)


Aquesta fou la segona edició de Metafísica de la persona (PPU. Barcelona 1992) publicada per l’editorial Balmes (Barcelona 2008) En el pròleg s’afirma que “El llibre Metafísica de la persona és l'edició de la seva tesi doctoral "La incomunicabilitat ontològica de la persona humana", Aquesta obra consisteix en una fonamentació metafísica de l'ésser personal, seguint principalment la síntesi de Sant Tomàs d'Aquino. I cal dir que l'autor es manté fidel en tot moment a aquestes dues intencions: d'una banda, sap arribar i mantenir-se en la formalitat pròpia de la investigació metafísica, i de l'altra, aprofundeix en la ment de l’Aquinat acudint directament als seus textos” (extracte del Pròleg)
 Metafísica (ES)


Es tracta d’un text escolar, en el sentit més ampli de la paraula. No estem davant d’un assaig sinó d’un llibre que pretén ser una guia didàctica pels alumnes que cursen aquesta assignatura. Es tracte d’un manual de metafísica cristiana “Sense orgull ni complexos.”, i a la vegada un “manual docent i, per tant, pràctic”. Metafísica és un manual en el qual s’intenta l’esforç per aconseguir la fonamentació última de la nostra coneixença de l’ésser, constatant el seu accés real a l’Absolut i també un llibre adient per a tota persona que vulgui introduir-se en el quid d’allò que el deixeble de Plató, Aristòtil, va establir com a nivells o estadis de coneixement.TEOLOGIA FONAMENTALDiálogos (ES)


Magnífica obra para adentrarnos en los fundamentos de la fe cristiana, el misterio de la persona humana y la espiritualidad católica. Fundamentado, atractivo y ágil. Imprescindible para padres y educadores. Trabajo maduro de años de diálogos sinceros y honestos...Puerta Santa (ES)


Este libro que tenéis en las manos está narrado en primera persona. Mossèn Joan —su autor y buen amigo— cuenta en él algunas vivencias pastorales que le dan pie a exponer con intensidad el misterio de la misericordia de Dios con un relato claro y nítido. Habla el corazón de un sacerdote que descubre la misericordia en el ejercicio diario de su ministerio. Es un libro que espolea la curiosidad del lector para que siga el relato hasta el final. Como él mismo escribe: «Aquellos pensamientos me cambiarían la vida y el modo de proceder como sacerdote. En adelante -en más de una ocasión- el choque interior entre el Dios grande pero muy mío, y el Dios excesivo y sorprendente -aunque más allá de mí mismo- marcarían un paulatino acercamiento al Dios de la Misericordia» (Del prólogo de Mons. Juan José Omella, arzobispo de Barcelona)Diálogos de fe (ES)


Este libro es el resultado de muchos encuentros de personas interesadas en la formación teólogica de su propia fe; creyentes que, deseando profundizar en el mensaje del Evangelio, compartieron esfuerzo y amistad durante muchos años. No es una gran obra de teología ni un acopio de recursos académicos, sino el resumen de muchos diálogos vivos, a flor de piel, en la respuesta a la pregunta incesante de la vida.


POESIAPoema del teu Nadal (CA)


Poema del teu Nadal (2a edició) és un text amb suggeriments fecunds i plens de vida «que ens poden ajudar a descobrir novament el misteri de Déu present en les nostres vides». La perspectiva que proposa el poema és la d’un personatge figurat, el pastor d’ulls grans, que fa l’ullet al no-creient. La seva principal actitud no va ser la de creure amb seguretats excessives, sinó l’honestedat en cercar de cor la veritat i mantenir els ulls oberts quan tot és fosc. “La metàfora és pròpia de la poesia i de la imatge, i capta amb senzillesa la bellesa, el clarobscur, la penombra, i la nit de Nadal! Sembla que no hi ha tanta distància entre metafísica, poesia í mística. Totes viuen de la nit”LLengua de Foc (CA)


Llengua de Foc (Llengua Nacional Barcelona. 2014) és un veritable pregó de Pentecosta i un cant a l’obra i a l’acció de l’Esperit Sant en el nostre cor. Aquest bell poema comunica emoció i sentiment de gratitud a l’Esperit de Pentecosta, el qual rebé l’encàrrec de fer de tots nosaltres noves criatures, posa dempeus l’Església i ens empeny cap al Pare. La present edició de Llengua de Foc va precedida d’una didàctica introducció teològica, la qual ens ajuda a descobrir i a secundar l’acció de l’Esperit en la nostra vida quotidiana, i acaba amb la seqüència de Pentecosta que cada any ressona joiosa al terme del temps pasqual. Adreçat a creients delerosos de conèixer i estimar el gran Do de Déu, Llengua de Foc esdevé un bell cant a l’acció de l’Esperit que, il·luminant el nostre racó fosc —la nostra darrera solitud—, converteix el nostre cor en temple viu de Déu. Imatges i Paraules (CA)


Aquest és un recull d’onze poemes inèdits amb imatges com icones de la realitat que Joan Martínez Porcell va publicar en dues col.leccions titulades Imatges i Paraules, i que es poden trobar ara en un únic volum. “Com a professor de metafísica usa habitualment de la paraula per comunicar conceptes, però la vida no és un concepte ni l’existència es pot expressar en cap paraula. Per altra banda, no solament la poesia pot comunicar l’admiració i l’agraïment pel do de la vida, també la imatge és icona del misteri de Déu. Desitjo compartir amb els amics aquesta col·lecció titulada precisament Imatges i Paraules”. 
 Alè de llibertat (CA)


Alè de llibertat és un poema de lloança a la llibertat dels fills de Déu. Joan Martínez és prevere de Barcelona. Des de fa molts anys ensenya filosofia i actualment és rector de la Basília de la Mercè, patrona de la ciutat. Inspirat en el clam de llibertat que significa la Mare de Déu de la Mercè ens ajuda a descobrir els actuals reptes de la llibertat. La poesia de Joan Martínez s'inscriu en la poesia popular religiosa. Una clara passió per la natura i el desig que la paraula signifiqui més enllà d'ella mateixa ha forjat un estil propi, conceptual, carregat de sentit i a la vegada popular que vol harmonitzar el concepte i la metàfora per tal de comunicar emoció a les preguntes més existencials que proposa de rerefons.